Merille ja perille

Herman Andersson Oy on Pohjois-Suomen johtava logistiikka-ammattilainen. Tarjoamme täyden palvelun satamatoimintaa - ahtausta, huolintaa ja laivanselvitystä - jo vuodesta 1902.

Kattavan palveluvalikoimamme ansiosta alusten satamakäynti sujuu mutkattomasti ja lastit jatkavat matkaansa sovitulla tavalla, sovitussa ajassa. Nykyaikainen ja monipuolinen konekalustomme mahdollistaa myös erikoislastien ammattimaisen käsittelyn, kuljetatpa kontteja, trailereita, irtotavaraa tai bulk-lasteja.

Oulun satama on Pohjois-Suomen suurin suuryksikkösatama. Oulu on Pohjois-Skandinavian suurin kaupunki, ja meri-, rautatie-, maantie- ja lentoyhteydet ovat Ouluun erinomaiset.

 


AJANKOHTAISTA

13.05.2016
Konttien punnitussäännöt astuvat voimaan 1.7.2016

Uuden SOLAS-yleissopimuksen määräyksissä täsmennetään, että kontin laivaajan tulee ilmoittaa kontin vahvistettu bruttomassa (VGM = verified gross mass) kirjallisesti aluksen päällikölle tai hänen edustajalleen.

Mikäli kontilla ei ole VGM-tietoa, ei konttia voida  lastata alukseen.

Herman Andersson Oy tulee, laivaajan tai laivaajan edustajan niin halutessa,  tarjoamaan punnituspalvelua terminaaliin tuotaville konteille sekä terminaalissa  kontitettaville konteille.

Punnituslaitteet tulevat olemaan tyyppihyväksyttyjä. Kontit tullaan punnitsemaan laivaajan tai hänen edustajan tilauksesta kontin saapuessa satamaan, tai kontituksen jälkeen.

Herman Andersson Oy  välittää punnitun painotiedon laivaajalle tai hänen edustajalleen ja laivaaja vastaa painotiedosta sekä sen toimittamisesta aluksen päällikölle tai hänen edustajalleen.

Punnituspalvelu ja tiedonvälitys tulevat olemaan maksullisia.

 

Lisää ajankohtaisia aiheita

Herman Andersson Oy
Poikkimaantie 12   
FI-90401 OULU   

>> etusivu
>> palvelut
>> ajankohtaista
>> aikataulut ja reitit
>> yhteystiedot
>> linkit

TEL. +358 8 3150 100
FAX +358 8 371 743
www.hermanandersson.fi